Prazan grad

Da sam je
samo jednom
uhvatio za ruku
od hiljadu njenih
pogleda u kojima
sam nemoćno tonuo,
vodio bih je
u sve gradove
jer bez nje ne sijaju.

A sad drugi
šeta sa njom
u praznom gradu
ulicama mračnim.

Sav moj monolog o tebi bih menjao za jedan minut tišine pored tebe.

Leave a reply:

Site Footer